Green Bay Mễ Trì

Green Bay Mễ Trì

Bedrooms

2

Bathrooms

2

Area

9.890 m2

Furnitures

Đầy đủ nội thất

Mô tả dự án

Vị trí bản đồ dự án

Dự án tương tự

Bedrooms

2

Bathrooms

2

Area

42 m2

Furnitures

Đầy đủ nội thất

Bedrooms

2

Bathrooms

2

Area

500 m2

Furnitures

Đầy đủ nội thất

Bedrooms

5

Bathrooms

2

Area

18.8 m2

Furnitures

Đầy đủ nội thất

Bedrooms

2

Bathrooms

2

Area

9.890 m2

Furnitures

Đầy đủ nội thất

Bedrooms

2

Bathrooms

2

Area

50 m2

Furnitures

Đầy đủ nội thất

Bedrooms

2

Bathrooms

2

Area

99 m2

Furnitures

Đầy đủ nội thất