OFFICEL HOÀN THIỆN CƠ BẢN 380$

CÓ RẤT NHIỀU OFFICETEL HOÀN THIỆN CƠ BẢN CHO THUÊ

Loại căn hộ/Apartment: VĂN PHÒNG LÀM VIỆC-CĂN HỘ STUDIO

Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN

Diện tích/ Usble area: 1 WC

Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản

Giá thuê/Rental: 380 $

1 1
1 1
WC WC
1 1
1 1
WC1 WC1
WC WC
WC1 WC1
OFFICEL HOÀN THIỆN CƠ BẢN 380$ CÓ RẤT NHIỀU OFFICETEL HOÀN THIỆN CƠ BẢN CHO THUÊ Loại căn hộ/Apartment: VĂN PHÒNG LÀM VIỆC-CĂN HỘ STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ ...