CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 900$

Thông tin chi tiết:
Loại căn hộ/Apartment: căn hộ
Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN
Số phòng tắm/ Bathroom: 2WC
Diện tích/ Usble area: 78.8 m2
Giá thuê/Rental: 900 USD
Nội thất/Funished: Full

1fb89f60e57804265d69 1fb89f60e57804265d69
2fcedc16a60e47501e1f 2fcedc16a60e47501e1f
4f3b11e26bfa8aa4d3eb 4f3b11e26bfa8aa4d3eb
431b5ac220dac18498cb 431b5ac220dac18498cb
7808b4d4cecc2f9276dd 7808b4d4cecc2f9276dd
c0ce6216180ef950a01f c0ce6216180ef950a01f
c1b15c692671c72f9e60 c1b15c692671c72f9e60
c2871b5f61478019d956 c2871b5f61478019d956
cf2b34f34eebafb5f6fa cf2b34f34eebafb5f6fa
d9b3586b2273c32d9a62 d9b3586b2273c32d9a62
e8243ffc45e4a4bafdf5 e8243ffc45e4a4bafdf5
eeef60361a2efb70a23f eeef60361a2efb70a23f
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 900$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/ Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 78.8 m2 Giá ...