CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 900$

Thông tin chi tiết:

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở

Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN

Diện tích/ Usble area: 39.58 m2

Nội thất/Funished: full

Giá thuê/Rental:900$

7eddba87e6ae07f05ebf 7eddba87e6ae07f05ebf
08f7f495a8bc49e210ad 08f7f495a8bc49e210ad
585a473d1b14fa4aa305 585a473d1b14fa4aa305
a6111e73425aa304fa4b a6111e73425aa304fa4b
a18743e31fcafe94a7db a18743e31fcafe94a7db
ab37046f5846b918e057 ab37046f5846b918e057
b66241001d29fc77a538 b66241001d29fc77a538
c8faf8a2a48b45d51c9a c8faf8a2a48b45d51c9a
c77aaa1ef63717694e26 c77aaa1ef63717694e26
c94d692b3502d45c8d13 c94d692b3502d45c8d13
d3a306c45aedbbb3e2fc d3a306c45aedbbb3e2fc
f4123e4b6262833cda73 f4123e4b6262833cda73
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 900$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 39.58 m2 Nội thất/Funished: full Giá ...