CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 870$

Thông tin chi tiết:
Loại căn hộ/Apartment: căn hộ
Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN
Số phòng tắm/ Bathroom: 2WC
Diện tích/ Usble area: 80.2 m2
Giá thuê/Rental: 870 USD
Nội thất/Funished: Full

1d10ed41a25f43011a4e 1d10ed41a25f43011a4e
4ec68d91c38f22d17b9e 4ec68d91c38f22d17b9e
55adaee3e1fd00a359ec 55adaee3e1fd00a359ec
0522c3978b896ad73398 0522c3978b896ad73398
948a47fd09e3e8bdb1f2 948a47fd09e3e8bdb1f2
b3bf7fee30f0d1ae88e1 b3bf7fee30f0d1ae88e1
c74bef0ca112404c1903 c74bef0ca112404c1903
d28d523f1a21fb7fa230 d28d523f1a21fb7fa230
db29fd9db58354dd0d92 db29fd9db58354dd0d92
db72851acb042a5a7315 db72851acb042a5a7315
de3cf48cbb925acc0383 de3cf48cbb925acc0383
fc942c8d629383cdda82 fc942c8d629383cdda82
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 870$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/ Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 80.2 m2 Giá ...