CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 800$

Thông tin chi tiết:

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Văn phòng

Số phòng ngủ/ Bedroom: Văn phòng làm việc

Diện tích/ Usble area:40.45 m2

Nội thất/Funished: full

Giá thuê/Rental: 800$

0bc69c7bbc535d0d0442 0bc69c7bbc535d0d0442
03da23490361e23fbb70 03da23490361e23fbb70
5c17ebd8cbf02aae73e1 5c17ebd8cbf02aae73e1
6a5b8dd6adfe4ca015ef 6a5b8dd6adfe4ca015ef
6e4f29ff09d7e889b1c6 6e4f29ff09d7e889b1c6
6e9ecb1feb370a695326 6e9ecb1feb370a695326
83c7ceb4e99c08c2518d 83c7ceb4e99c08c2518d
155da1cd81e560bb39f4 155da1cd81e560bb39f4
208abaa59d8d7cd3259c 208abaa59d8d7cd3259c
7436f0f0d0d8318668c9 7436f0f0d0d8318668c9
678731e716cff791aede 678731e716cff791aede
691833bc1394f2caab85 691833bc1394f2caab85
5720099729bfc8e191ae 5720099729bfc8e191ae
a10c48646f4c8e12d75d a10c48646f4c8e12d75d
bfbdd4e2f3ca12944bdb bfbdd4e2f3ca12944bdb
e2d730191031f16fa820 e2d730191031f16fa820
e295c30de325027b5b34 e295c30de325027b5b34
f413d424f30c12524b1d f413d424f30c12524b1d