CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 750$

Thông tin chi tiết:
Loại căn hộ/Apartment: căn hộ
Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN
Số phòng tắm/ Bathroom: 1WC
Diện tích/ Usble area: 65 m2
Giá thuê/Rental: 750 USD
Nội thất/Funished: Full

0d061c97618880d6d999 0d061c97618880d6d999
1fe45ffb23e4c2ba9bf5 1fe45ffb23e4c2ba9bf5
2b00c7e4bbfb5aa503ea 2b00c7e4bbfb5aa503ea
2dde1f5763488216db59 2dde1f5763488216db59
15f5d912a50d44531d1c 15f5d912a50d44531d1c
37e1dc94a08b41d5189a 37e1dc94a08b41d5189a
2638add6d1c9309769d8 2638add6d1c9309769d8
45579ca7e0b801e658a9 45579ca7e0b801e658a9
a9f2360b4b14aa4af305 a9f2360b4b14aa4af305
a52ea9abd5b434ea6da5 a52ea9abd5b434ea6da5
bab2f8df84c0659e3cd1 bab2f8df84c0659e3cd1
ce4a61c61dd9fc87a5c8 ce4a61c61dd9fc87a5c8
d7449e45e25a03045a4b d7449e45e25a03045a4b
ed1670e90cf6eda8b4e7 ed1670e90cf6eda8b4e7
GoldView GoldView
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 750$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/ Bathroom: 1WC Diện tích/ Usble area: 65 m2 Giá ...