CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$

Thông tin chi tiết:

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở

Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN

Diện tích/ Usble area: 83.28m2

Nội thất/Funished: full

Giá thuê/Rental  1000$

2bdd8df690d3718d28c2 2bdd8df690d3718d28c2
2d50217e3c5bdd05844a 2d50217e3c5bdd05844a
7b46ca6ed74b36156f5a 7b46ca6ed74b36156f5a
7f96b0bead9b4cc5158a 7f96b0bead9b4cc5158a
45e5f2cbefee0eb057ff 45e5f2cbefee0eb057ff
47c592ee8fcb6e9537da 47c592ee8fcb6e9537da
72af63857ea09ffec6b1 72af63857ea09ffec6b1
92b5989e85bb64e53daa 92b5989e85bb64e53daa
b7bed696cbb32aed73a2 b7bed696cbb32aed73a2
b8b5aa9cb7b956e70fa8 b8b5aa9cb7b956e70fa8
bee71ac807ede6b3bffc bee71ac807ede6b3bffc
c79207bb1a9efbc0a28f c79207bb1a9efbc0a28f
d6bf50964db3acedf5a2 d6bf50964db3acedf5a2
d251137f0e5aef04b64b d251137f0e5aef04b64b
e47dc257df723e2c6763 e47dc257df723e2c6763
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 83.28m2 Nội thất/Funished: full Giá ...