CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$

Thông tin chi tiết:
Loại căn hộ/Apartment: căn hộ
Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN
Số phòng tắm/ Bathroom: 2WC
Diện tích/ Usble area: 92.54m2
Giá thuê/Rental: 1000 USD
Nội thất/Funished: Full

0aa3c96d746e9530cc7f 0aa3c96d746e9530cc7f
6c06ccdf71dc9082c9cd 6c06ccdf71dc9082c9cd
6cba9c7c217fc021996e 6cba9c7c217fc021996e
8d3802e3bfe05ebe07f1 8d3802e3bfe05ebe07f1
9ab8ba7a0779e627bf68 9ab8ba7a0779e627bf68
27ef7231cf322e6c7723 27ef7231cf322e6c7723
2903c3c07ec39f9dc6d2 2903c3c07ec39f9dc6d2
b7f1b53d083ee960b02f b7f1b53d083ee960b02f
b19ade536350820edb41 b19ade536350820edb41
bd65ffa142a2a3fcfab3 bd65ffa142a2a3fcfab3
ed0cf0fe4dfdaca3f5ec ed0cf0fe4dfdaca3f5ec
f439bdec00efe1b1b8fe f439bdec00efe1b1b8fe
f4986b4fd64c37126e5d f4986b4fd64c37126e5d
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/ Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 92.54m2 Giá ...