CĂN HỘ Sunrise Riverside

CH VĂN PHÒNG 34 M2 – 420$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Offcetel-Căn hộ văn phòng Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 34 m2 Nội thất/Funished: ...
CH VĂN PHÒNG 34 M2 – 420$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Offcetel-Căn hộ văn phòng Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 34 m2 Nội thất/Funished: ...

CH VĂN PHÒNG 30 M2 – 400$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Offcetel-Căn hộ văn phòng Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 30 m2 Nội thất/Funished: ...
CH VĂN PHÒNG 30 M2 – 400$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Offcetel-Căn hộ văn phòng Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 30 m2 Nội thất/Funished: ...

CH VĂN PHÒNG 28 M2 -380 $

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Offcetel-Căn hộ văn phòng Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 28 m2 Nội thất/Funished: ...
CH VĂN PHÒNG 28 M2 -380 $ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Offcetel-Căn hộ văn phòng Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 28 m2 Nội thất/Funished: ...

CH VĂN PHÒNG 36 M2 -470 $

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Offcetel-Căn hộ văn phòng Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 36 m2 Nội thất/Funished: ...
CH VĂN PHÒNG 36 M2 -470 $ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Offcetel-Căn hộ văn phòng Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 36 m2 Nội thất/Funished: ...

CH STUDIO NỘI THẤT 550 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 550  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 550 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 550  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 480 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 480  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 480 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 480  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 480 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 480  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 480 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 480  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 560 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 560  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 560 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 560  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 580 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 580 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 580$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 580$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NÔI THẤT 580$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...
CH STUDIO NÔI THẤT 580$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...

CH STUDIO NÔI THẤT 580 $

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...
CH STUDIO NÔI THẤT 580 $ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...

CH OFFICETEL FULL NỘI THẤT 560 $

Loại căn hộ/Apartment: OFFICETEL Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 560 USD
CH OFFICETEL FULL NỘI THẤT 560 $ Loại căn hộ/Apartment: OFFICETEL Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 560 USD

CH STUDIO NỘI THẤT 620 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 620 USD
CH STUDIO NỘI THẤT 620 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 620 USD

CĂN HỘ STUDIO NỘI THẤT 600$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 1PN Số phòng tắm/Bathroom: 1WC Diện tích/ Usble area: 30 m2 Giá thuê/Rental: 600 $
CĂN HỘ STUDIO NỘI THẤT 600$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 1PN Số phòng tắm/Bathroom: 1WC Diện tích/ Usble area: 30 m2 Giá thuê/Rental: 600 $

CH STUDIO NỘI THẤT 650$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 650$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NỘI THẤT 600$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 600$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NỘI THẤT 600$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 600$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 620 $

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 620 $
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 620 $ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 620 $

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 630 $

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 630 $
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 630 $ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 630 $

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 950 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Diện tích/ Usble area: ...
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 950 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Diện tích/ Usble area: ...

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 900$

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Diện tích/ Usble area: ...
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 900$ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Diện tích/ Usble area: ...

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Diện tích/ Usble area: ...
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Diện tích/ Usble area: ...

CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 3 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 1300 USD
CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 3 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 1300 USD

Sunrise riverside – Căn hộ 3 mặt hướng sông tại trục đường chính khu Nam Sài Gòn

 • Qui hoạch dự án: Sunrise Riverside tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ của quận 7, TP HCM. Khu vực này là trọng điểm đầu tư về hạ tầng giao thông của thành phố với dự án hầm chui và cầu vượt tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ. Các đề án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, xây cầu Kênh Tẻ 2 và cầu Nguyễn Khoái kết nối quận 7 và quận 4 đang trong quá trình đợi phê
 • Tiện ích ngoại khu: Từ vị trí dự án chỉ mất 5 phút để di chuyển đến nhiều trung tâm thương mại sầm uất như SC Vivo City, Cresent Mall, Lotte Mart…
 • Tiện ích nội khu: Với lợi thế liền kề 3 mặt sông Rạch Đĩa cùng ý tưởng thiết kế theo hướng sinh thái, Sunrise Riverside sẽ có một khu thể thao liên hợp (sân tennis, sân chơi trẻ em, phòng gym), khuôn viên cây xanh rộng lớn cùng hồ bơi được thiết kế rộng đến 2.000 m2, tạo nên một không gian sinh hoạt – giải trí tiện nghi và trong lành cho cả gia đình
 • Thiết kế căn hộ: Các căn hộ được thiết kế thông thoáng diện tích từ 76 m2 đến 114 m2 từ 2 đến 3 PN, vị trí nào cũng có tầm nhìn đẹp:
 • Phía Bắc: Nhìn về Vivocity, Siêu Thị Lotte, Quận 1
 • Phía Nam: Nhìn về Khu Phú Mỹ Hưng, sông, cây xanh
 • Phía Tây: Nhìn Đường Nguyễn Hữu Thọ
 • Phía Đông: Phú Mỹ Hưng 1, view sông

Căn hộ giá tốt thị trường

—————————————Tháp G1———————————————

Mã căn  05-06-07 Diện tích 69,42 (m2) 2 PN Giá bán 2.270-2.3 tỷ

Mã căn  01-02-14-15 Diện tích 70.45 (m2) 2 PN Giá bán 2.280-2.3 tỷ

Mã căn  12A-12B Diện tích 83.15  (m2) 3 PN Giá bán 2.800-2.880 tỷ

Mã căn  03-04 Diện tích 98 (m2) 3 PN Giá bán 3.550 -2.650 tỷ

Mã căn  08 Diện tích 103,96 (m2) 3 PN Giá bán 4.3- 4.4 tỷ

—————————————Tháp G3——————————————-

Mã căn  09-10-11 Diện tích 69,42 (m2) 2 PN Giá bán 2.270-2.3 tỷ

Mã căn  01-02-14-15 Diện tích 70.45 (m2) 2 PN Giá bán 2.280-2.3 tỷ

Mã căn  03-04 Diện tích 83.15  (m2) 3 PN Giá bán 2.800-2.880 tỷ

Mã căn  12A-12B Diện tích 98 (m2) 3 PN Giá bán 3.550 -2.650 tỷ

Mã căn  08 Diện tích 103,96 (m2) 3 PN Giá bán 4.3- 4.4 tỷ

————————————Tháp G4——————————————————

Mã căn  09-10 Diện tích 69,16 (m2) 2 PN Giá bán 2.270-2.3 tỷ

Mã căn  01-02-12B Diện tích 70.18 (m2) 2 PN Giá bán 2.280-2.3 tỷ

Mã căn  03-04 Diện tích 83.42  (m2) 3 PN Giá bán 2.800-2.880 tỷ

Mã căn  11-12A Diện tích 99 (m2) 3 PN Giá bán 3.550 -2.650 tỷ

———————————–Tháp G5———————————————————

Mã căn  01-04 Diện tích 69,16 (m2) 2 PN Giá bán 2.2-2.250 tỷ

Mã căn  5-8-9-10-11-14 Diện tích 69.16 (m2) 2 PN Giá bán 2.220-2.250 tỷ

Mã căn  06-07-12A-12B Diện tích 83.42  (m2) 3 PN Giá bán 2.800-2.850 tỷ

Quí khách hàng có nhu cầu kí gửi sản phẩm chuyển nhượng, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Môi Giới Bất Động Sản Shinland

Hotline: 0919.068.790

Email: lecuongsp@gmail.com

Quyền lợi khách hàng:

 • Cam kết giá tốt nhất
 • Một số căn tặng 2% phí bảo trì và 1 năm phí quản lý.
 • Tư vấn thiết kế nội thất- Quà tặng tối đa 50.000.000 đ
 • Hỗ trợ cho thuê nhanh chóng (thế mạnh công ty)
 • Hỗ trợ tham quan dự án.
 • Hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng.
 • Có nhận ký gửi sản phẩm chuyển nhượng và cho thuê

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0919.068.790 để tư vấn

1. Phối cảnh dự án: 

Dự án nằm trong khu dân cư Trần Thái, giáp ranh khu đô thị Nam Sài Gòn, nên thừa hưởng hệ thống hạ tầng phát triển và quy hoạch đồng bộ. Dự án còn liên kết với khu căn hộ Sunrise City hiện hữu, hình thành khu đô thị văn minh đẳng cấp.
Sunrise Riverside cách chuỗi tiện ích ngoại khu hiện đại như siêu thị Lotte, khu mua sắm SC Vivo City, bệnh viện FV, các trường học quốc tế… chỉ 5 phút di chuyển, cách trung tâm hành chính thành phố chỉ 5 km.

 Loại hình đầu tư
Khu phức hợp Căn hộ – Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ

 Vị trí dự án
Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. HCM

 Diện tích khu đất
39.305 m²

 Số lượng căn hộ
Khoảng 2.200 căn

 Diện tích trung tâm văn phòng dịch vụ
Hơn 10.000 m²

 Số tầng
20 – 25 tầng

 Tiện ích
Trung tâm thương mại, shopping, cafe, hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em…

2. Vị trí dự án

Dự án Sunrise Riverside tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, trong quần thể khu dân cư sầm uất Trần Thái, giáp ranh với khu đô thị Nam Sài Gòn. Từ đây, dễ dàng kết nối dễ dàng về Trung tâm Sài Gòn – Quận 1 và khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
– 10 phút đến đô thị Thủ Thiêm
– 12 phút đến trung tâm Quận 1
– 5 phút đến Vivocity

3. Mặt bằng dự án:

a. Mặt bằng tiện ích

b. Mặt bằng thiết kế tháp G1

c. Mặt bằng thiết kế tháp G2

d. Mặt bằng thiết kế tháp G3

e. Mặt bằng thiết kế tháp G4

f. Mặt bằng thiết kế tháp G5

g. Mặt bằng Officetel Thap G6

4. Hình ảnh căn hộ mẫu

a. Căn hộ mẫu Officetel

b. Căn hộ mẫu Sunrise Riverside 2PN

c. Căn hộ mẫu Sunrise Riverside 3PN

5. Tiện ích dự án:

Sunrise Riverside sẽ có một khu thể thao liên hợp (sân tennis, sân chơi trẻ em, phòng gym), khuôn viên cây xanh rộng lớn cùng hồ bơi được thiết kế rộng đến 2.000 m2, tạo nên một không gian sinh hoạt – giải trí tiện nghi và trong lành cho cả gia đình.

Trong vòng bán kính 2km, mỗi gia đình tại Sunrise Riverside được tận hưởng thế giới tiện ích đẳng cấp nhất TP.HCM với hệ thống giáo dục quốc tế từ mầm non đến đại học; chuỗi trung tâm thương mại, siêu thị kết hợp khu vui chơi – giải trí: SC Vivo City, Crescent Mall, Parkson, Lotte.

a. Trung tâm thương mại

b. Hồ bơi

c. Khu công viên nội khu

d. Khu vui chơi thiếu nhi

e. Khi thể thao

f. Khu văn phòng