CHO THUÊ CĂN HỘ QUẬN 4

CH STUDIO NỘI THẤT 480 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 480  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 480 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 480  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 480 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 480  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 480 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 480  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 560 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 560  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 560 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 560  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 580 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 580 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 580$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 580$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NÔI THẤT 580$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...
CH STUDIO NÔI THẤT 580$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...

CH STUDIO NÔI THẤT 580 $

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...
CH STUDIO NÔI THẤT 580 $ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...

CĂN HỘ STUDIO NỘI THẤT 600$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 1PN Số phòng tắm/Bathroom: 1WC Diện tích/ Usble area: 30 m2 Giá thuê/Rental: 600 $
CĂN HỘ STUDIO NỘI THẤT 600$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 1PN Số phòng tắm/Bathroom: 1WC Diện tích/ Usble area: 30 m2 Giá thuê/Rental: 600 $

CH STUDIO NỘI THẤT 650$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 650$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH OFFICETEL FULL NỘI THẤT 16 TRIỆU

Loại căn hộ/Apartment: OFFICETEL Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 16 Triệu
CH OFFICETEL FULL NỘI THẤT 16 TRIỆU Loại căn hộ/Apartment: OFFICETEL Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 16 Triệu

CH STUDIO NỘI THẤT 600 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 600 USD
CH STUDIO NỘI THẤT 600 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 600 USD

OFFICEL HOÀN THIỆN CƠ BẢN 380$

CÓ RẤT NHIỀU OFFICETEL HOÀN THIỆN CƠ BẢN CHO THUÊ Loại căn hộ/Apartment: VĂN PHÒNG LÀM VIỆC-CĂN HỘ STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ ...
OFFICEL HOÀN THIỆN CƠ BẢN 380$ CÓ RẤT NHIỀU OFFICETEL HOÀN THIỆN CƠ BẢN CHO THUÊ Loại căn hộ/Apartment: VĂN PHÒNG LÀM VIỆC-CĂN HỘ STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ ...

CH STUDIO NỘI THẤT 550$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 550$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH OFFICETEL FULL NỘI THẤT 570 $

Loại căn hộ/Apartment: OFFICETEL Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 570 USD
CH OFFICETEL FULL NỘI THẤT 570 $ Loại căn hộ/Apartment: OFFICETEL Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 570 USD

CH STUDIO NỘI THẤT 580 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 580 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 580 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 580 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 580$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 580$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NỘI THẤT 580$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 580$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NỘI THẤT 580$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 580$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NỘI THẤT 580$

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 580$ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 580  USD

CH STUDIO NỘI THẤT 590$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 590$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NỘI THẤT 610$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Diện tích/ Usble area: 28m2 Nội ...
CH STUDIO NỘI THẤT 610$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Diện tích/ Usble area: 28m2 Nội ...

CH STUDIO NỘI THẤT 600$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 600$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NỘI THẤT 600$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 600$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NỘI THẤT 600$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 600$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 660 $

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 660 $
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 660 $ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 660 $

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 620$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 620 $
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 620$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 620 $

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 620 $

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 620 $
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 620 $ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 620 $

CH STUDIO NỘI THẤT 630$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Diện tích/ Usble area: 32m2 Nội ...
CH STUDIO NỘI THẤT 630$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Diện tích/ Usble area: 32m2 Nội ...

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 630 $

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 630 $
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 630 $ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 630 $

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 640$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 640 $
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 640$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 640 $

CH STUDIO NỘI THẤT 640$

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 640  USD
CH STUDIO NỘI THẤT 640$ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá thuê/Rental: 640  USD

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 650$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 650 $
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 650$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 650 $

CH STUDIO NÔI THẤT 650$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...
CH STUDIO NÔI THẤT 650$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Giá ...

CH STUDIO NỘI THẤT 650$

Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...
CH STUDIO NỘI THẤT 650$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện cơ bản Giá ...

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 680 $

Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Diện tích/ Usble area: ...
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 680 $ Loại căn hộ/Apartment: STUDIO Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Số phòng tắm/Bathroom: 1 Nội thất/Funished: Hoàn thiện nội thất Diện tích/ Usble area: ...

CH STUDIO FULL NỘI THẤT 700$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 700 $
CH STUDIO FULL NỘI THẤT 700$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ Studio Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 700 $

CH 2PN NỘI THẤT CAO CẤP 850$

loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 57m2 Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 850$
CH 2PN NỘI THẤT CAO CẤP 850$ loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 57m2 Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 850$

CH 1 PN NỘI THẤT CAO CẤP 850 $

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 1PN Số phòng tắm/Bathroom: 1WC Diện tích/ Usble area: 56 m2 Giá thuê/Rental: 850$
CH 1 PN NỘI THẤT CAO CẤP 850 $ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 1PN Số phòng tắm/Bathroom: 1WC Diện tích/ Usble area: 56 m2 Giá thuê/Rental: 850$

CH 1 PN NỘI THẤT CAO CẤP 850$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 850$
CH 1 PN NỘI THẤT CAO CẤP 850$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 1 PN Diện tích/ Usble area: 1 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 850$

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950 $

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1100$
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950 $ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1100$

CH 2PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$

loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 950$
CH 2PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$ loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 950$

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 950$
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 950$

CH 2 PN NỘI THẤT ĐẸP 1050 $

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Số Phòng tắm/ Bathroom :2 WC Diện tích/ Usble area: 65 m2 Nội thất/Funished: Full cao ...
CH 2 PN NỘI THẤT ĐẸP 1050 $ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Số Phòng tắm/ Bathroom :2 WC Diện tích/ Usble area: 65 m2 Nội thất/Funished: Full cao ...

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 950$
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 950$

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950 $

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 950$
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950 $ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 950$

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 74 m2 Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 950$
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 950$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 74 m2 Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 950$

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1000 $
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1000 $

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 980$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 74 m2 Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 980$
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 980$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 74 m2 Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 980$

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1000 $
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1000 $

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1000 $
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1000$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1000 $

CH 3 PN NỘI THẤT 1100$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 3 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full NỘI THẤT Giá thuê/Rental: 1100 $
CH 3 PN NỘI THẤT 1100$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 3 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full NỘI THẤT Giá thuê/Rental: 1100 $

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1150$

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 1150 $
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1150$ Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 2 WC Nội thất/Funished: Full cao cấp Giá thuê/Rental: 1150 $

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1100$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1100 $
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1100$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1100 $

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1100$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1100 $
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1100$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1100 $

CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300 $

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1300 $
CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300 $ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1300 $

CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300 $

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1300 $
CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300 $ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1300 $

CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300 $

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1300 $
CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300 $ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1300 $

CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1300 $
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 2PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 74 m2 Giá thuê/Rental: 1300 $

CH 3 PN NỘI THẤT ĐẸP 1400$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 WC Diện tích/ Usble area: 110 m2 Giá thuê/Rental: 1400 $
CH 3 PN NỘI THẤT ĐẸP 1400$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3 PN Số phòng tắm/Bathroom: 2 WC Diện tích/ Usble area: 110 m2 Giá thuê/Rental: 1400 $

CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1400 $

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1400 $
CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1400 $ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1400 $

CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1450 $

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1450 $
CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1450 $ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1450 $

CH 3 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1500$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 95 m2 Giá thuê/Rental: 1500 $
CH 3 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1500$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 95 m2 Giá thuê/Rental: 1500 $

CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1700 $

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1700 $
CH 3PN NỘI THẤT CAO CẤP 1700 $ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1700 $

CH 3 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1700$

Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1700 $
CH 3 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1700$ Loại căn hộ/Apartment: căn hộ Số phòng ngủ/ Bedroom: 3PN Số phòng tắm/Bathroom: 2WC Diện tích/ Usble area: 102 m2 Giá thuê/Rental: 1700 $

DỰ ÁN CĂN HỘ RIVER GATE QUẬN 4
Công ty TNHH Môi Giới Bất Động Sàn Shinland
Văn phòng Officetel 5-27 tại dự án Rivergate.
Công ty chúng tôi đi đầu trong việc khai thác cho thuê và chuyển nhượng Officetel, căn hộ tại dự án RiverGate, danh sách các sản phẩm đang cho thuê:
Danh mục bất động sản bán:

 1. Officetel HTCB (27-30 m) giá 1.750 -1.820 triệu
 2. Officetl full nội thất (27-30 m) Giá 1.900-2.000 triệu (đang có hợp đồng thuê 13.5-14.5 triệu/tháng).
 3. Căn hộ 1+1 DT 57 m2 giá bán 3.5 tỷ giao HTCB
 4. Căn hộ 1+1 DT 57 m2 Giao full nội thất giá 3.7 tỷ
 5. Căn hỡ 2 PN 74 m2 Giao HTCB giá 4.3 -4.5 tỷ
 6. Căn hộ 2PN 74 m2 Giao full nội thất giá 4.7-4.9 tỷ
 7. Căn hộ 3 PN DT 92 m2 giá 5.6 tỷ HTCB
 8. Căn hộ 3 PN DT 92 m2 giá 6.3 tỷ full nội thất cao cấp
 9. Căn hộ 3 PN DT 110 m2 view Bitexco giá 7.4 tỷ

Danh sách các Officetel: Thích hợp làm văn phòng công ty, văn phòng đại diện với số lượng nhân viên thích hợp từ 8-15 nhân viên.

 • Diện tích 30- 58 m2
 • Từ nội thất cơ bản đến full nội thất
 • Mức giá từ 10 triệu đến 15 triệu/tháng.

Danh sách các căn hộ Studio: Thích hợp cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Quận 1,
Quận 4, Quận 7… được sử dụng tất cả các tiện ích 5 sao của dự án

 • Diện tích 28 – 50m2
 • Từ nội thất cơ bản đến full nội thất
 • Mức giá từ 10 triệu đến 15 triệu/tháng.

Danh sách các căn hộ cao cấp: Diện tích từ 74 -110 m2 từ 2PN – 3 PN

 • Diện tích 74 – 110 m2
 • Nội thất cao cấp, xách vali vào ở
 • Mức giá từ 20 triệu đến 32 triệu/tháng.

Quyền lợi khách hàng:

 • Khách hàng được tư vấn 24/7
 • Báo giá căn hộ và hình ảnh qua viber/zalo
 • Xem thực tế nhiều căn Officetel và cho hộ cao cấp
 • Tham quan tiện ích của dự án Rivergate
 • Hở trợ trong suốt thời gian thuê tại dự án

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0919.068.790 để tư vấn

Phối cảnh dự án 

Dự án River Gate chỉ mới giao nhà 01 năm, giá trị căn hộ và officetel đã tăng giá 30% so với cùng kì năm ngoài. Lý do quan trọng nhất vẫn là vị trí mặt tiền Bến Vân Đồn ngay cầu Ông Lãnh, chỉ cách quận 1 200 m, khách du lịch sang Việt Nam ngày càng cao. Tỷ lệ kinh doanh hình thức Air BNB luôn cháy phòng. Dự đoán giá cả sẽ tăng thêm trong thời gian tới.


Vị trí dự án 

Dự án tọa lạc tại 151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM, chỉ mất 1 phút đến Quận 1. Dự án Rive Gate được đánh giá là dự án có vị trí tốt nhất quận 4, thuận tiện lợi cho các văn phòng công ty, VPĐD gặp gỡ khách hàng, tiếp đối tác… Với vị trí trung tâm Quận 4, từ vị trí dự án kết nối giao thông tiện đến quận 1, quận 3, quận 5, quận 7…

MẶT BẰNG THIẾT KẾ: Dự án thiết kế 2 block cao 27 và 33 tầng

 • Tầng trệt tòa nhà là Shophouse kinh doanh, 2-3-4 thiết kế các khu retail kinh doanh về thời trang, mỹ phẩm; tầng 4-5-6 là officetel diện tích lớn từ 32-57 m2 thích hợp cho công ty thuê làm văn phòng làm việc, văn phòng đại diện. Hồ bơi, gym, Ban quản lý tòa nhà ở tầng 7.
 • Block A: Cao 27 tầng, từ tầng 8 đến tầng 27 là căn hộ ở
 • Block B: Từ tầng 8-21 là officetel diện tích 25-30 m2, từ tầng 22-33 là căn hộ ở.

Mặt bằng thiết kế: Dự án thiết kế 2 block cao 27 và 33 tầng

 • Tầng trệt tòa nhà là Shophouse kinh doanh, 2-3-4 thiết kế các khu retail kinh doanh về thời trang, mỹ phẩm; tầng 4-5-6 là officetel diện tích lớn từ 32-57 m2 thích hợp cho công ty thuê làm văn phòng làm việc, văn phòng đại diện. Hồ bơi, gym, Ban quản lý tòa nhà ở tầng 7.
 • Block A: Cao 27 tầng, từ tầng 8 đến tầng 27 là căn hộ ở
 • Block B: Từ tầng 8-21 là officetel diện tích 25-30 m2, từ tầng 22-33 là căn hộ ở.


Hình ảnh căn hộ mẫu


Tiện ích dự án: 

  • Khu thương mại: Tầng trệt dự án thiết kế là các shophouse kinh doanh, trong tháng 9/2018 hàng loạt siêu thị Seven Eleven, Winmart, Kai coffee… đã khai trương và đi vào hoạt động, các shophouse khác cũng rục rịch khởi công. Khu thương mại đã hoàn chỉnh phục vụ đầy đủ nhu cầu của cư dân, nhân viên văn phòng và hàng ngày khách du lịch thuê tại dự án River Gate.
  • Hồ bơi tràn tầng 7 dự án: Diên tích 350 m2, luôn sôi động và tấp nập, điểm nhấn quan trọng để thu hút khách du lịch thuê căn hộ và offictel River Gate.
  • Phòng gym: cư dân và khách thuê sẽ được sử dụng phòng gym tại dự án, phòng gym trang bị hiện đại, rộng rãi, có PT hổ trợ khách hàng khi tập tại đây.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TÒA NHÀ SAVILL: đánh giá là tập đoàn chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam với hơn 800 nhân viên, hơn 20 năm hoạt động tại Vietnam. Hổ trợ khách hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp

 • Bảo vệ: 24/7, ra vào bằng thẻ từ

Sảnh căn hộ hộ và Officetel