CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300$

Thông tin chi tiết:

Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở

Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN

Diện tích/ Usble area: 79.2 m2

Nội thất/Funished: full

Giá thuê/Rental  1300$

6a1b2c3a5221b37fea30 6a1b2c3a5221b37fea30
7f5bde78a063413d1872 7f5bde78a063413d1872
35c4b2e5ccfe2da074ef 35c4b2e5ccfe2da074ef
46f020d15ecabf94e6db 46f020d15ecabf94e6db
754eaf6dd17630286967 754eaf6dd17630286967
5515a336dd2d3c73653c 5515a336dd2d3c73653c
87952fb651adb0f3e9bc 87952fb651adb0f3e9bc
811754302a2bcb75923a 811754302a2bcb75923a
87031720693b8865d12a 87031720693b8865d12a
a70f232d5d36bc68e527 a70f232d5d36bc68e527
c6509771e96a0834517b c6509771e96a0834517b
d0ab9088ee930fcd5682 d0ab9088ee930fcd5682
e0f74cd532ced3908adf e0f74cd532ced3908adf
e4c905ea7bf19aafc3e0 e4c905ea7bf19aafc3e0
e909142a6a318b6fd220 e909142a6a318b6fd220
fc0dbe2ec035216b7824 fc0dbe2ec035216b7824
fc2475070b1cea42b30d fc2475070b1cea42b30d
CH 2 PN NỘI THẤT CAO CẤP 1300$ Thông tin chi tiết: Loại căn hộ/Apartment: Căn hộ ở Số phòng ngủ/ Bedroom: 2 PN Diện tích/ Usble area: 79.2 m2 Nội thất/Funished: full Giá ...